27.09.2017 - 0 kommentarer
Posted by

Lading av elbil i borettslag/sameie

Elbilen får større og større rekkevidde, noe som også gjenspeiler seg i det stadig økende elbilsalget. Det er hevet over enhver tvil at elbilen er kommet for å bli, og med dette, dukker det også opp noen utfordringer.

 De fleste borettsslag og sameier har en elektrisk infrastruktur som ikke er bygget for å tåle denne typen belastning, og opp mot 70% av elbileiere bruker fremdeles husholdningskontakten som primærkilde til strøm når de lader bilen. Dette er en lite effektiv måte å lade bilen på I lengden, men kan også potensielt være brannfarlig. En elbil trekker mye strøm over lang tid, noe som kan skaper varmegang i komponenter som i utgangspunktet ikke er konstruert for denne bruken.

 Borettslag og sameier står nå ovenfor et større behov for gode ladeløsninger enn før, og dette behovet vil bare øke i tiden fremover. Det er derfor viktig å komme denne trenden i forkjøpet, og få på plass gode løsniger, som enkelt kan oppgraderes i takt med det økende behovet for ladepunkter og ladestasjoner. Ved utleie eller salg av bolig vil det også være fordelaktig og attraktivt å kunne tilby gode og langsiktige ladeløsninger.

 Enkeltpersoner vil sannsynligvis være svært motvillige til å ta kostnaden med oppgradering av elnettet i et boligsameie, og langt mindre godta at andre naboer da i fremtiden kommer med som “gratispassasjerer”.

Ved å tilrettelegge den elektriske infrastrukturen, vil man enkelt kunne oppgradere, og legge til nye ladepunkter etterhvert som behovet øker. Vi anbefaler å få en god løsning på plass før etterspørselen blir så stor at det tvinger seg frem løsninger som kan vise seg lite rettferdige, og vanskelig å håndtere for borettslaget i nærliggende fremtid.

Det vil også være fordelaktig for beboere at borettslaget eller sameiet tar kontroll på utbyggelsen, slik at avlesning av målere og kostnadsfordeling blir rettferdig utført av styret.

 Ladefabrikken tilbyr pålitelige og langsiktige løsninger med betalingsløsninger. Vår EcoLite ladestasjoner kan benyttes av alle elbiler og plugginn hybrider. De tar lite plass, og kan monteres inne og ute. Vi utfører befaringer med autoriserte elektrikere, og kan skreddersy en god løsning for akkurat ditt borettslag eller sameie. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål, eller ønsker en befaring og tilbud på ladeløsninger.

 Sist men ikke minst er det verdt å nevne at politiske føringer nå gjør at borettslag ikke lenger uten videre kan nekte beboere å montere ladeløsninger for elbiler og plugginn hybrider. Dette sier den enstemmige innstillingen til ny lovtekst i eierseksjonsloven:

«Eierseksjonsloven § 25 første ledd tredje og fjerde punkt skal lyde: En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass

seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.»Sannsynligheten er stort for at det i nær fremtid vil tvinge seg frem et lovverk, av både praktiske og sikkerhetsmessige årsaker, for å demme opp for den stadig økende elbilparken i Norge.

 

 

 

Ladefabrikken har inngående kunnskap, og har spesialisert seg på ladestasjoner, kabler og annet tilbehør til elbil. Vi er opptatt av funksjonalitet, og har gransket markedet for å finne de beste løsningene for norske forhold. Vi er svært opptatt av at systemene som tas i bruk er sikre, stabile og enkle i bruk, både for bruker og montør.

 


Leave a reply
Optional, for replies
No comments posted yet, check back soon.